Business Intelligence

Business Intelligence (gọi tắt là BI) là quy trình/hệ thống công nghệ cho phép phân tích dữ liệu và giúp cho các nhà quản lý và người sử dụng của tổ chức có những thông tin hữu ích để đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp.

BI process

Tại sao BI lại quan trọng đối với doanh nghiệp?

Lợi ích tiềm năng của các công cụ thông minh kinh doanh bao gồm tăng tốc và cải thiện việc ra quyết định, tối ưu hóa quy trình kinh doanh nội bộ, tăng hiệu quả hoạt động, tăng doanh thu mới và đạt được lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ kinh doanh. Các hệ thống BI cũng có thể giúp các công ty xác định xu hướng thị trường và phát hiện các vấn đề kinh doanh cần được giải quyết.

Dữ liệu BI có thể bao gồm thông tin lịch sử được lưu trữ trong kho dữ liệu, cũng như dữ liệu mới được thu thập từ các hệ thống nguồn khi được tạo ra, cho phép các công cụ BI hỗ trợ cả các quy trình ra quyết định chiến lược và chiến lược.

Liên hệ chúng tôi nếu quý vị cần tư vấn về BI (Business Intelligence).

Translate »