Tư vấn giải pháp marketing automation

 

Marketing Automation áp dụng trong marketing sẽ giúp bạn:

• Tăng chất lượng lead

• Tiết kiệm thời gian trong hoạt động marketing

• Tăng tỉ lệ chuyển đổi trên 25%

• Tiết kiệm trên 75% ngân sách

Giải pháp marketing automation là gì?

• Collect lead hiệu quả hơn (collect lead từ các nguồn: website, Facebook Ads, landing page…)

• Tự động nuôi dưỡng lead (chăm sóc qua email theo kịch bản tự động)

• Đánh giá lead tiềm năng (hệ thống phân loại, chấm điểm lead)

• Chăm sóc khách hàng chi tiết hơn (cá nhân hóa email cho từng khách hàng)


ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

Translate »