Google search ưu tiên các website  thân thiện trên môi trường di động. Bạn đã sẵn sàng chưa?

Google search ưu tiên các website thân thiện trên môi trường di động. Bạn đã sẵn sàng chưa?

Marketing Online, Mobile Apps, Mobile Web
Như các bạn đã biết, kể từ ngày 21/04/2015. Google search sẽ thay đổi thuật toán tìm kiếm của mình. Thuật toán này sẽ bắt đầu ưu tiên những website “thân thiện với môi trường di động”. Những website này sẽ được ưu tiên vị trí cao hơn trong kết quả tìm kiếm. Những website kém “thân thiện” sẽ bị đẩy xuống. Hãy tưởng tượng một người dùng nhìn vào trang web của bạn trên một thiết bị di động. Có thể người sử dụng dễ dàng đọc trang của bạn và tìm thấy những thông tin cần thiết hoặc quá khó để sử dụng? Phiên bản trang web xem trên PC có thể rất khó khăn để xem và sử dụng trên một thiết bị di động. Các phiên bản…
Read More